Aplicació Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

En aplicació del nou Reglament de Protecció de Dades us informem del següent:

1) Reponsable del tractament de dades:
Llibrería Timbaler
Carrer del Vall, 2
08251 – Santpedor
Tlf. 93 832 00 72 E-mail: info@llibreriatimbaler.cat

2) Finalitat del tractament de dades:
A El Secret tractem la informació que ens faciliten les persones interessades en la prestació dels serveis i/o l’enviament de publicitat en cas que hagi donat el seu consentiment.

3) Temps de conservació de les dades:
Les dades personals proprocionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei i/o per a possibles responsabilitats legals.

4) Legitimació per al tractament de les dades:
La base legal per al tractament de les vostres dades és la prestació del servei i/o consentiment de l’interessat.

5) Destinataris de les vostres dades:
Les dades no es comunicaran a tercers aliens a l’empresa tret dels casos en què hi hagi una obligació legal.

6) Drets en facilitar-nos les vostres dades:
L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació i oposició mitjançant carta o correu electrònic a Llibrería Timbaler.

7) Dades obtingudes:
Les dades personals processades per Llibrería Timbaler recollides mitjançant formulari o correu procedeixen de l’interessat.

Les categories de dades són: Dades d’identificació, adreces postals o electròniques. No tractem amb dades especialment protegides.

 

Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que l’emplenament de qualsevol formulari existent al Lloc Web www.llibreriatimbaler.cat o l’enviament d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica:

1º.- que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers titularitat de Llibrería Timbaler amb domicili a carrer del Vall, 2 – 08251 Santpedor, per a la seva gestió i donar resposta als mateixos, així com per a la gestió comercial que ens vinculi, i l’enviament a través de correu electrònic de les vendes que facin a www.llibreriatimbaler.cat, per al lliurament de les compres i per a l’enviament d’informació sobre les ofertes que creem del teu interès.

2º.- l’acceptació d’aquesta política de privadesa, així com l’autorització a Llibrería Timbaler perquè tracti les dades personals que ens faciliti d’acord amb els fins indicats.

3r.- el consentiment per a la recepció de publicitat de productes i serveis de Llibrería Timbaler i de tercers col·laboradors, en el cas que el client així ho expressi de forma voluntària mitjançant la marcació de les corresponents caselles.

4t.- el consentiment per a la cessió de les seves dades als col·laboradors de Llibrería Timbaler en relació a la contractació de Serveis en què Llibrería Timbaler intervé exclusivament com a intermediari. Correspon als clients l’actualització de les vostres pròpies dades. En qualsevol moment, el client tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les vostres dades personals incloses en els diferents formularis d’alta. Per exercitar aquesta facultat el client haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça info@llibreriatimbaler.cat. El client és responsable de la veracitat de les dades i la Llibrería Timbaler no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels clients.

Conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Llibrería Timbaler ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i extracció dels mateixos. La cancel·lació de dades implica el bloqueig de les mateixes i que aquestes no puguin ser tractades ni visualitzades per Llibrería Timbaler ni cap tercer. Sense menyscapte del que s’ha exposat aquí, informem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part de Llibrería Timbaler per al compliment de les seves obligacions legals, com ara responsabilitats contractuals o obligacions fiscals i tributàries.